Mеждународен лайънс детски конкурс ПЛАКАТ ЗА МИР

Обявената тема за 2016/2017 година е CELABRATION OF PEACE

21 Sep, 2016

Всяка година, Lions Clubs International организира международен лайънс детски конкурс „ПЛАКАТ ЗА МИР”. Годишно в него участват около 300 000 деца на възраст от 11 до 13 години от над 70 страни включително деца от България подкрепени от съответните Лайънс клубове в страната.

Обявената тема за 2016-2017 година е CELABRATION OF PEACE”.

Идеята на създателите и организаторите на конкурса е да се даде възможност на децата да нарисуват своята представа за мир и да я покажат на света. КРИТЕРИИ: Oригиналност, въображение и способност да се изрази темата с художествени средства.

 

НАГРАДИТЕ :

Управителят на Дистрикт 130 – България ще връчи следните награди за победителите от националния конкурс: Голяма награда – 300 лв., I награда – 250 лв., II награда – 200 лв., III нграда – 150 лв. Плакатите на националните финалисти ще бъдат популаризирани на националните Лайънс инициативи. Победителят ще представлява България в международното състезание.

Лайънс Интернешънъл ще излъчи 24 финалиста в Международния конкурс „Плакат за мир”, където наградата за спечелилия първо място е екскурзия и участие в Деня на Лайънс в Организацията на обединените нации, $5,000 и предметна награда. Детето, спечелило приза, ще пътува до мястото на церемонията с един от родителите си и с представител на Лайънс клуба - спонсор. Практика е той да участва и в заключителната Международна Лайънс конвенция, която ще се проведе през 2017г. Останалите 23-ма победители от международното състезание получават парична награда в размер на $500 и сертификат. Творбите на финалистите ще бъдат изложени на обществени места през цялата година.

КОНКУРСНИ СРОКОВЕ:

15 ноември 2016 – Краен срок за Лайънс Клубовете от Дистрикт 130 – България да популяризират конкурса по места и да номинират 5 рисунки които да продължат надпревара на национално ниво. Населени места, в които няма изградена учреден лайънс клуб ще изпратят творбите си директно на посочения по- долу адрес.

25 ноември 2016 - Краен срок за получаване на творби за участие адресирани до Председателя на Дисктрикт комисия «Плакат за мир» на пощенски адрес: 9004 Варна, ул. „Кирил Шиваров“ №1 - партер, за Стефан Георгиев („НБС-Инженеринг“ ООД Варна). Творби доставени след тази дата не мога да бъдат разглдани от комисията.

25 ноември 2016 – На тази дата национална конкурсна комисия оценява творбите и номинира творбата, която ще продължи участие на международно ниво и останалите победители.

01 декември 2016 – Преди тази дата Дистрикт управителят на Лайънс Дистрикт 130 България ще изпрати отличената с Голямата награда творба за участие в международния конкурс в централата на Лайънс Интернешънъл в САЩ.

30 януари 2016 – Преди тази дата Дистрикт управителят или назначен от него представител ще връчи наградите на победителите от националния конкурс.

01 февруари 2016 – От Централата на Лайънс Интернешънъл обявяват победителя в международния конкурс.

2017 – Участие на националния победител в прояви организирани от Дистрикт 130 – България, свързани с отбелязване Деня на Лайънс в ООН.

КОНКУРСНИ ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТ:

До конкурса ще бъдат допуснати творби на ученици, които са на 11, 12 или 13 - годишна възраст към 15.11.2016г. (родените от 16.11.2003г. до 15.11.2005г.)

Творбите трябва да отговарят на обявената тема за 2016/2017г.

Авторът надписва творбата си на гърба долу в ляво със следната точна информация:

  • Три имена на участника

  • Навършени години

  • Дата на раждане

  • Постоянен адрес

  • Три имена на родител/настойник

  • Телефон за връзка с участника и/или родителя

  • Имейл за връзка с участника и/или родителя

  • Училище и клас, в което учи участника

Всеки участник може да участва в конкурса само с една творба и тя трябва да е лична. Не се допускат колективни произведения!

Всяка творба трябва да бъде с размер 33 см / 50 см. Не ламинирайте и не поставяйте произведението си в рамка!

Творбите трябва да са оригинали. Не се приемат копия.

До конкурса не се допускат триизмерни творби, както и апликации или инсталации.

Не е позволено надписването или номерирането на творбите от лицевата им страна. Подписи или инициали се допускат само на гърба на творбата.

Рисунките трябва да се направени върху хартия или друг гъвкав материал, така че да могат да се изпратят в плик или да бъдат навити за доставка в пощенски тубус. Не сгъвайте творбите!

Забележка: Творби, направени с тебешир, графит или пастел трябва да бъдат запечатани фиксиращ спрей. По този начин ще бъде предотвратено размазването на рисунъка при транспортирането му като руло до централата на Лайънс Интернешънъл в САЩ.

Участници, които не са спазили срока за представяне на творбите, се дисквалифицират.

Спечелилите рисунки от миналогодишни конкурси, както и с допълнителна информация може да се запознаете от:

КДУ и Дистрикт комисия «Плакат за мир» желаят успех на всички участници и изказват благодарност на всички лайънс членове и приятели на конкурса, които с популяризирането и подкрепата му, насърчават творчеството у децата.

Момчил Корназов – ДУ,
Стефан Георгиев – Председател на ДК

 

Коментари (0)

Вашият коментар :