Международен детски лайънс конкурс ЕСЕ ЗА МИР

Тема за 2016-2017г.: CELABRATION OF PEACE

20 Sep, 2016

ИСТОРИЯ НА КОНКУРСА

Конкурсът „Есе за мир” е съвсем нова инициатива на Lions Clubs International и стартира за пръв път през 2010г. Създаден е, за да даде възможност на деца с нарушено зрение от всички краища на света чрез словото да пресъздадат и да споделят своята представа за мир.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ТВОРБИТЕ

Три са общоприетите критерии при оценяването на творбите, участващи в конкурса. Те са оригиналност, въображение и способност да се изрази темата с художествени качества. Критериите са валидни при оценката на творбите на всички нива на конкурса. Обявената тема за 2015-2016г. е "Share Peace.".

КОНКУРСНИ СРОКОВЕ

15 ноември 2016 – Краен срок за Лайънс Клубовете от Дистрикт 130 – България да популяризират конкурса по места и да номинират творби които да продължат надпревара на национално ниво. Населени места, в които няма изградена учреден лайънс клуб ще изпратят творбите си директно на посочения адрес.

25 ноември 2016 - Краен срок за получаване на творби за участие адресирани до Председателя на Дисктрикт комисията на пощенски адрес: 9004 Варна, ул. „Кирил Шиваров“ №1 - партер, за Стефан Георгиев („НБС-Инженеринг“ ООД Варна). Творби доставени след тази дата не мога да бъдат разглдани от комисията.

25 ноември 2016 – На тази дата национална конкурсна комисия оценява творбите и номинира творбата, която ще продължи участие на международно ниво и останалите победители.

01 декември 2016 – Преди тази дата Дистрикт управителят на Лайънс Дистрикт 130 България ще изпрати отличената с Голямата награда творба за участие в международния конкурс в централата на Лайънс Интернешънъл в САЩ.

30 януари 2016 – Преди тази дата Дистрикт управителят или назначен от него представител ще връчи наградите на победителите от националния конкурс.

01 февруари 2016 – От Централата на Лайънс Интернешънъл обявяват победителя в международния конкурс.

2017 – Участие на националния победител в прояви организирани от Дистрикт 130 – България, свързани с отбелязване Деня на Лайънс в ООН.

НАГРАДИТЕ

Победителят в международния конкурс получава награда от $5,000.

 

КОНКУРСНИ ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТ

За да бъде номинирана за награда, трябва да сте сигурни, че Вашата творба отговаря на всички изисквания. Творбите, които не отговарят на правилата и условията, изброени по-долу, ще бъдат дисквалифицирани:

 • До конкурса ще бъдат допуснати творби на ученици, които са на 11, 12 или 13 - годишна възраст към 15.11.2016г.

 

 • Творбите трябва да отговарят на обявената тема за 2016/2017

 • Всеки участник може да участва в конкурса само с една творба и тя трябва да бъде лична. Не се допускат колективни произведения!

 • Изисквания към оформлението на есетата:
  • да съдържат до 500 думи;
  • да бъдат написани или преведени на английски език; 
  • да бъдат отпечатани с черен шрифт и двойно междуредие.
   

Забележка: Не се допускат творби, които вече са били публикувани. Творби, за които се установи, че носят белези на плагиатстване, ще бъдат автоматично дисквалифицирани и на автора ще бъде забранено участие в каквито и да било бъдещи Лайънс конкурси.

ВАЖНО! Победителят в Международния конкурс „Есе за мир”, организиран от Lions Clubs International, не може да участва в следващи издания на конкурса. Предоставяйки творбите си, участниците се съгласяват да съблюдават правилата на Lions Clubs International и решенията на журито.
Участниците поемат лична отговорност за закъснели, загубени или нечетливи творби. Lions Clubs International не носи отговорност за повредени, унищожени или изгубени по време на доставката творби. Творбите не се върщат на авторите им - те стават собственост на Lions Clubs International. Текстовете на есетата, участвали в конкурсите, не могат да бъдат използвани без писмено разрешение от Lions Clubs International, но могат да бъдат ползвани от спонсориращите клубове. 
Всички участници се съгласяват Lions Clubs International да ползва техните имена, снимки и творби с рекламна и образователна цел.

Информация за конкурса в Интернет: На сайта на АКЛ Дистрикт 130 www.lions.bg, и МАЛК http://members.lionsclubs.org/EN/serve/contests/essay-contest.php, където ще бъдат публикувани всички отличени творби в конкурса.


 

Коментари (0)

Вашият коментар :